Badmästare Karl-Erik Jansson

Omkring 1895 överlät dåvarande badmästare C F Carlsson driften av Frostbrunns badinrättning till Karl Erik Jansson. Jansson var född 1864 och bodde tidigare i Morberget i dåvarande Grangärde socken. Jansson gick tidigare på Fornby folkhögskola och var under flera år medhjälpare vid Frostbrunns badinrättning innan han själv blev badmästare .

Här återstår att berätta mer om K E Jansson och hans familj.