Best Painters in the New York City. We paint and decorate your homes.

   
     Call 24 Hours: 1.888.222.5847

Mineralvattnet   arrow

Mineralvattnet

fabrikvanster1894500 (1)

Frostbrunns badinrättning. Tornet innehåller ångpanna. Byggnaden i bakgrunden användes troligen från år 1910 till ca 1938 för läskedryckstillverkning.

flaskaapple200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Då Frostbrunns badinrättning upphörde ca 1910, startade K. E. Jansson enläskedrycksfabrik i Frostbrunnsdalen. Tillverkningen ägde troligen rum i byggnaden längst upp till vänster i bilden nedan.

Bilden är dock från omkring 1894 och är alltså innan läskedryckstillverkningen startade. Flaskan är inte en originalflaska från Frostbrunns mineralvattenfabrik utan är inköpt av mig och försedd med etikett. Flaskan är dock troligen samtida.

K. E. Jansson köpte utrustning från en gammal nedlagd rörelse i Bro. Var i Bro tillverkade man läskedrycker?

Enligt en artikel i Borlänge tidning bedrevs läskedryckstillverkning i Frostbrunnsdalen ända fram till 1940. Jag är dock något tveksam till att så var fallet, då det i en artikel i Borlänge tidning 16 december 1937 står ”Den andra delen tillhör ägaren av Frostbrunnsdalens tvättinrättning, fabrikör Jansson” . Artikeln handlar om att Naturskyddsföreningen vill köpa mark i Frostbrunnsdalen.

Bland de sorter som tillverkades fanns Sockerdricka, Bonni fruktdryck, Jul-must och Apple-cider-nektar.

Smakerna levererades troligen av Aktiebolaget Fructus-fabriken i Stockholm, detta framgår av ett kuvert adresserat till K.E. Jansson Frostbrunn Stora Tuna 1936.

sockerdricka200