Badmästare Carl-Fredrik Carlsson

C F Carlsson var född 1859 och uppväxt på Spärsgården i byn Västansjö några km söder om Stora Tuna kyrka. Carlsson hade som ung reumatism och vistades därför på 1870-talet på ett varmbadhus i Visby. Under tiden på Gotland smiddes troligen de första planerna på en egen badinrättning. I sin hemby Västansjö startade han sin första badstuga (Se Bild)

Badstugan finns ännu kvar på Spersgården i Västansjö och används i dag som hönshus men är nu uppflyttad från sin ursprungliga plats nere vid sjön (Se Bild) .

Carlsson var gift med Johanna Carlsson från Folkärna. Hon hade genomgått flera kurser vid Elsa Borgs bibelskola utanför Stockholm och fick vid vissa tillfällen tjänstgöra som predikant vid badinrättningen. Omkring 1893 flyttar badmästare Carlsson med familj till Rättvik där han öppnar Rättviks badanstalt (Se Bild) vid Enåns strand.

Senare (omkring 1905) flyttar familjen Carlsson till Chicago, där får C F hjälp av en annan man från Rättvik att 1910 transportera rör. Vad dessa rör skulle användas till är okänt, men kanske skulle han öppna ytterliga en Badanläggning. Familjen Carlssons vidare öden i Amerika återstår att utforska. Klart är dock att det med största sannolikhet finns släktingar kvar, då dessa för ca 20 år sedan besökte hembyn Västansjö.

Peter Holpers