Best Painters in the New York City. We paint and decorate your homes.

   
     Call 24 Hours: 1.888.222.5847

filmen markens öga   arrow

”Markens Öga” är en film om källor. Den kommer att berätta både om natur och kultur runt källor. Alla sorters källor, från hela Sverige kommer att finnas med. Filmen är en samproduktion mellan Dynamo Film och Sveriges Television. Den beräknas vara klar hösten 2013./ Kurt Skoog