Kyrkskolan

Kyrkskolan är en skola med anor. Den stod klar 1921. Den vackra skolan ligger på randen till Frostbrunnsdalen.

Kyrkskolan ingår i Tunetenheten inom Tuna skolområde. En nedläggning av skolan har diskuterats vid många tillfällen, men det beslutades att skolan skulle renoveras. Renoveringen genomfördes under läsåret 2001-2002.

Under tiden bedrevs undervisningen i förskoleklass, åk 1, 2 och 3 i Wallingården. Klasserna 4 och 5 placerades i baracker bredvid gymnastiksalen, medan åk 6 höll till i annexet vid reklamföretaget UpStairs.

I nästa etapp byggdes matsalen till och gymnastiksalen renoverades. Montessoriverksamhet finns på skolan med klasserna F-5 f.n. Fr.o.m. läsåret 2006-2007 finns även åk 6. Läsåret 2005/2006 studerar 142 elever i F-6 på Kyrkskolan. I Montessoriklassen F-5 går 36 elever.

I en artikel i Falu-Kuriren (10/10 1945) med rubriken ”Kåken i Frostbrunnsdalen blir ett STF-vandrarhem” skriver man att den så kallade Janssonska villan i sitt nuvarande skick är en skamfläck för den natursköna dalen. Det framgår också av artikeln att Frostbrunnsdalens naturskyddsförening sedan en tid haft förvaltningsrätten till byggnaden, men att den ägs av kommunen. Under naturskyddsföreningens förvaltning har också huset använts som militärförläggning.

Närheten till Frostbrunnsdalen gör det lätt att använda den i olika sammanhang för skolans verksamhet. Skolan använder Frostbrunnsdalen vid hälsofrämjande aktiviteter som kan vara promenader och idrottslektioner.

Dessutom vid naturstudier då t.ex. växter och fåglar studeras. ”Skoljoggen” genomförs också i dalen. Historia kan också studeras i och vid dalen. Att ”bara” gå ner i dalen och uppleva stillheten är storslaget.

Per-Olov Hermansson, rektor