1. Huset på sin ursprungliga plats 1888-1948

2. Husets nuvarande placering 1948-nutid

A. Stora Tuna kyrka

B. Gropen

C. Kyrkskolan

D. Wallingården

E. Dommarringen

F. Dalstugan

G. Här låg Frostbrunns badinrättning (badhus och ångpanna)

H. Udden mot Fornby

Tack till Länstyrelsen Dalarna för kartbilden.