Fornby Folkhögskola

Fornby är från början en gammal bergsmansgård, som ligger vackert vid Tunaån i närheten av Stora Tuna kyrka. Skolan grundades redan 1877 av Kopparbergs läns landsting, numera Landstinget Dalarna, som fortfarande är huvudman. Miljön är ombonad och trivsam och skolan värnar om gamla traditioner. Även omgivningarna är fina och ger rika möjligheter till friluftsliv.

Fornby har många allmänna kurser med olika inriktningar samt konstkurs och textilkurs. Våra ledstjärnor är helhetssyn, social gemenskap, estetiska och skapande verksamheter, demokrati, delaktighet, integration, mångfald, folkhälsa och personlig utveckling. Hos oss får var och en personlig handledning för att lyckas med sina studier. På Fornby ska alla bli sedda och växa i en vacker miljö med stimulerande möten och bra utbildning. Skolan har internat för 35 studerande. Lokalerna är tillgängliga för rörelsehindrade och hörselskadade. Vår huvudman är Landstinget Dalarna.

På Fornby hävdar vi att att man aldrig är för gammal för att lära, men att kunskaperna måste kännas meningsfulla, sättas in i sammanhang och framhäva helheter. Vi ser människan som en helhet där huvud, hjärta, kropp och själ är lika viktiga och där social gemenskap, ansvar och respekt både för sig själv och andra är grundläggande förutsättningar för personlig utveckling och givande studier.

Varje nytt läsår inleds med en vandring till Frostbrunnsdalen och en beskrivning av området runt densamma.

Dalarnes folkhögskoleförbund blev det första namnet på skolans elevförbund då det bildades 1882. Redan det första mötet diskuterade livligt behovet av en kvinnlig avdelning på skolan, och en sådan inrättades samma sommar. Sedan blev hjärtefrågan en ny gymnastiksal.Den första kollekten gav 16 kr och det krävdes mycket slit innan idrottshallen kunde invigas 1903. Elevförbundet har verkat för att förse skolan med konst och gjort insatser av många slag. För den som är intresserad av mer utförlig historik, finns en utmärkt artikel i jubileumstidskriften Fornby folkhögskola under 100 år.

Fornby folkhögskola från Bro del av ett handkolorerat vykort från omkring 1900
Idrottshallen omkring 1920
Annons från Borlänge Tidning 1888-09-21.

Kamratförbund är beteckningen på elevförbundet idag och det verkar för att stärka gemenskapen mellan alla som går, har gått, verkar eller har verkat på skolan. Varje år genomförs en Kamratförbundsfest då jubilerande årgångar kan återses. Dagens Kamratförbund bygger inte några hus, men stödjer på andra sätt Fornby och verksamheten.

Kamratförbundsfest med årsmöte och festprogram hålls varje år den första lördagen i maj (om den inte infaller på 1 maj).

Alla som vill jubilera är välkomna och det går bra att anmäla sig till skolan på

tel 0243-23 95 50
fax 0243-23 38 38
mail info@fornby.se

Vill du veta mera är du välkommen att kontakta skolan och fråga efter Lisbeth Backström, ordförande.

Per Erik Kaj. rektor

Mer att läsa på Fornbys hemsida här.