Landet bortom tiden
På vandring i skyddad natur i Dalarna

En annorlunda guide till vårt läns finaste natur. Annorlunda i den meningen att författaren Tomas Ljung inte bara informerar om områdenas utseende och praktiska detaljer, utan har försökt att ge en djupare, kanske ibland filosofisk bild av platserna. Tanken med boken är att ta läsaren med på en vandring genom vår skyddade natur och då lite mer på djupet, för att både locka till besök och fördjupa upplevelsen på platsen. De 55 områdena som beskrivs är ett urval av Dalarnas läns finaste skyddade områden, från Långfjällets naturreservat i norr till Färnebofjärdens nationalpark i söder.

Boken innehåller också ett avsnitt om Frostbrunnsdalen som börjar:

”Ut över den blanka vattenytan spänner hängbron. I morgondiset tornar lövträdens tunga kronor upp sig till en massiv kuliss över stranden, där hägern står blickstilla i skugglinjen”

Boken kostar 276:- och går att köpa direkt i Länsstyrelsens reception, Åsgatan 38 Falun. (Cirkapris i bokhandeln är 320:-) Boken kan beställas via Länsstyrelsens växel, 023-810 00, e-post: vaxeln@w.lst.se

Boken utgiven av Länstyrelsen Dalarna