De senaste seklen har inneburit en omvälvning inom vården. Sjukdomspanoramat har förändrats från människors utsatthet för smittsamma sjukdomar, kräfta, födslovåndor, våldsamma dödsfall och den tidiga ålderdomen till välfärdens gissel med igenslammade artärer, cancer, glömskans sjukdomar och en utdragen ålderdom.

Under samma period har vårdens verktygsarsenal utökats och breddats och läkekonsten har sett nya under födas mest varje decennium. Låt oss bara erinra om upptäckten av cellerna, bakterier och virus, narkosens inträde, penicillinet, cytostatika, transplantationer m.m.

Ett antal yrkesverksamma från vårdens olika discipliner har samlat sig till en mycket bred och intresseväckande dokumentation av vården i Borlängebygden under de senaste dryga två seklen. Det breda anslaget och det lokala perspektivet tydliggör välfärdsstatens ambition att bygga en solidarisk vård grundad i en djupt humanistisk tradition. Det hela började med en studiecirkel och har efter ett intensivt ”gräv-där-du-står-arbete”, under en drivande och engagerad läkare, Rune Björke, som bokens huvudredaktör, resulterat i denna unika beskrivning av vårdens utveckling: ”från fältskär till avancerad hemsjukvård”.

Vården är ofta ifrågasatt och diskuterad. Det historiska perspektivet visar ändå vilken väldig förändring den svarat för. Fler barn överlever. Vi lever längre. Mycket går att bota. När möjligheterna ökar är det lätt att ständigt önska mera, men kanske kan vi med hjälp av denna lokalhistoriska kartläggning, se på våra liv med lite större ödmjukhet och glädja oss åt de samlade framstegen! 176 sidor, illustrerad med hård pärm

Boken kostar 180 kr och går att köpa direkt hos förlags AB Björnen Klicka Här Boken innehåller också ett avsnitt om Frostbrunnsdalen: