K.E. Jansson

Karl-Erik Jansson, omkring 1890.

Omkring 1895 överlät dåvarande badmästare C F Carlsson driften av Frostbrunns badinrättning till Karl Erik Jansson. Jansson var född 1864 och bodde tidigare i Morberget i dåvarande Grangärde socken. Jansson gick tidigare på Fornby folkhögskola och var under flera år medhjälpare vid Frostbrunns badinrättning innan han själv blev badmästare .

Från vänster Maurits f1905, Klara f1872(johansson), Martin f1908, Carl Erik f1864, och Rosa f1913