Byggnader

Frostbunns Badinrättning

Badelundaåsen

Karta över området

Fornby Folkhögskola