C.F. Carlsson

C F Carlsson var född 1859 och uppväxt på Spärsgården i byn Västansjö några km söder om Stora Tuna kyrka. Carlsson hade som ung reumatism och vistades därför på 1870-talet på ett varmbadhus i Visby. Under tiden på Gotland smiddes troligen de första planerna på en egen badinrättning. I sin hemby Västansjö startade han sin första badstuga (se bild nedan).

Badstugan finns ännu kvar på Spersgården i Västansjö och används i dag som hönshus men är nu uppflyttad från sin ursprungliga plats nere vid sjön (se bild nedan).

Carlsson var gift med Johanna Carlsson från Folkärna. Hon hade genomgått flera kurser vid Elsa Borgs bibelskola utanför Stockholm och fick vid vissa tillfällen tjänstgöra som predikant vid badinrättningen. Omkring 1893 flyttar badmästare Carlsson med familj till Rättvik där han öppnar Rättviks badanstalt (se bild nedan) vid Enåns strand.

Senare (omkring 1905) flyttar familjen Carlsson till Chicago, där får C F hjälp av en annan man från Rättvik att 1910 transportera rör. Vad dessa rör skulle användas till är okänt, men kanske skulle han öppna ytterliga en Badanläggning. Familjen Carlssons vidare öden i Amerika återstår att utforska. Klart är dock att det med största sannolikhet finns släktingar kvar, då dessa för ca 20 år sedan besökte hembyn Västansjö.

Bilden visar Familjen Carlsson och är tagen omkring 1890, den är en del av ett större foto.Med på bilden är Carl-Fredrik, hustrun Johanna, sönerna Carl Emanuel och Fredrik Johannes. Med på bilden är en kvinna som troligen är ”barnflickan”.
På motsatta stranden (vid den röda punkten) låg tidigare c F Carlsson badstuga i Västansjö.Troligen i drift omkring 1880. Byggnaden användes även en tid som likbod.
Detta är fd. Badhuset i Västansjö, då det användes som badhus stod huset nere vid sjökanten. Huset användes även som likbod efter det varit Badhus. Tack till Gösta Spers för guidningen. /Peter
Rättviks badanstalt invid Enån, på tomten finns idag en optik firma, alldeles bakom Rättviks kulturhus.