Naturen

Texten i stycket nedan och i kapitlen länkade i överkant, är hämtade ur ”NATUR I TUNABYGD” Minnesskrift 1920-1980 utgiven av Tunabygdens Naturvårdsförening. Texten är skriven av Bengt Oldhammer och är kortad av mig.

Peter Holpers

Frostbrunnsdalen

En vacker aprildag 1918 kom ett tiotal sångsvanar med sitt vemodigt klingande läte seglande över Tunaån, gjorde en tur uppåt Buskåkershållet och kom åter ned mot Fornby, följde ån och slog ned i Frostbrunnsvattnet. Det var en betagande vacker tavla.

Så berättade dåvarande rektorn vid Fornby Folkhögskola, dr Aug. Lindell. De vackra fåglarnas besök blev upphovet till Frostbrunnsdalens Djur och Naturskyddsförening, vars främsta uppgift blev att vårda dalen och göra den till en rekreationsort för bygden. Frostbrunnsdalen har varit naturvårdsföreningens skötebarn i 60 år och äntligen blivit avsatt som naturreservat.

Bengt Oldhammer