Frostbrunns Badinrättning (1885-1910)

Som pojke var Carl Fredrik Carlsson (född 1859 den 17 mars) från Västansjö Stora Tuna drabbad av reumatism. I Visby fanns på 1870 talet ett varmbadhus, där vistades unge herr Carlsson under flera år för att lindra sin reumatism. Troligen var det också där han lärde hur en badinrättning skulle skötas. När han kom hem startade han en liten badstuga i Västansjö (se texten om C F Carlsson). Han planerade därefter att köpa marken i Frostbrunnsdalen, men det gick inte ägaren C. FR Lundberg med på men Carlsson fick arrendera marken. Arrendekontraktet upprättades 1883 och arrendet var på 20kr/år samt 30 fria bad årligen till markägaren. Ångpanna för att värma vattnet till badet inköptes från Stockholm och Träkar köptes in från tunnbindaren Jan Jansson från Tuna. Badet öppnade 1885 den 1 juli. Som flest gäster hade badet 1891 och enligt badprospektet (se bild) som skickades ut var inskrivningsavgiften för säsongen 1 kr.

Som 23-åring kom Karl Erik Jansson till Fornby folkhögskola år 1887 och då kom han i kontakt med frostbrunns badinrättning, där han från år 1888 kom att hjälpa till med driften så som maskinist och badtjänare. Omkring 1893-1895 kom Jansson att överta driften av badinrättningen.

I en artikel 1938 i Borlänge tidning skriver Erik Berqvist ” Av en eller annan anledning sålde badmästare C.Carlsson inrättningen 1895 till K.E. Jansson och flyttade till Rättvik, där Carlsson också öppnade badrörelse.”

Den 19 maj 1893 annonserar Carlsson – troligen i tidningen Dalpilen – om Elims badanstalt. Om detta är Frostbrunns badinrättning under annat namn eller något ytterligare bad som Carlsson driver innan han flyttade till Rättvik återstår att ta reda på. På ett ljudband berättar Meta Jansson, som var gift med K E Janssons son Martin, om hur badmästare Jansson fick leva med skulderna efter övertagandet av badinrättningen.

Omkring 1895 överlät alltså dåvarande badmästare C F Carlsson driften av Frostbrunns badinrättning till Karl Erik Jansson. Jansson införde en rad tekniska förbättringar, bl.a byggdes ångpannan om så att den kunde pumpa upp vattnet till badet, något som tidigare gjorts för hand. Under vinerhalvåret, då badet var stängt hjälpte Jansson till i bygden med div. tekniska göromål, bl.a hjälpta han till med vattenledningarna i en ladugård i Hesse.

Badprospekt – årtal okänt dock mellan 1895-1910
Baderska vid Frostbrunns badinrättning omkring 1890. Bilden är en del av ett foto på personalen.
Bild tagen i Frostbrunnsdalen före 1914.
Annons från Borlänge Tidning: 1888-06-08 / Foto från mikrofilm
Annons 1893-05-19, troligen från tidningen Dalpilen