Wallingården

På den plats där Wallingården står, stod tidigare kyrkstallar. Idag använder Svenska kyrkan Wallingården för delar av sin verksamhet. Wallingården hyrs också ut till bland annat PRO.

Peter Holpers