Best Painters in the New York City. We paint and decorate your homes.

   
     Call 24 Hours: 1.888.222.5847

Kyrkskolan   arrow

Kyrkskolan

Kyrkskolan är en skola med anor. Den stod klar 1921. Den vackra skolan ligger på randen till Frostbrunnsdalen.

Kyrkskolan ingår i Tunetenheten inom Tuna skolområde. En nedläggning av skolan har diskuterats vid många tillfällen, men det beslutades att skolan skulle renoveras. Renoveringen genomfördes under läsåret 2001-2002.

Under tiden bedrevs undervisningen i förskoleklass, åk 1, 2 och 3 i Wallingården. Klasserna 4 och 5 placerades i baracker bredvid gymnastiksalen, medan åk 6 höll till i annexet vid reklamföretaget UpStairs.

I nästa etapp byggdes matsalen till och gymnastiksalen renoverades. Montessoriverksamhet finns på skolan med klasserna F-5 f.n. Fr.o.m. läsåret 2006-2007 finns även åk 6. Läsåret 2005/2006 studerar 142 elever i F-6 på Kyrkskolan. I Montessoriklassen F-5 går 36 elever.

Närheten till Frostbrunnsdalen gör det lätt att använda den i olika sammanhang för skolans verksamhet. Skolan använder Frostbrunnsdalen vid hälsofrämjande aktiviteter som kan vara promenader och idrottslektioner.

Dessutom vid naturstudier då t.ex. växter och fåglar studeras. ”Skoljoggen” genomförs också i dalen. Historia kan också studeras i och vid dalen. Att ”bara” gå ner i dalen och uppleva stillheten är storslaget.

Per-Olov Hermansson, rektor