Best Painters in the New York City. We paint and decorate your homes.

   
     Call 24 Hours: 1.888.222.5847

Karta   arrow

karta3501. Huset på sin ursprungliga plats 1888-1948

2. Husets nuvarande placering 1948-nutid

A. Stora Tuna kyrka

B. Gropen

C. Kyrkskolan

D. Wallingården

E. Dommarringen

F. Dalstugan

G. Här låg Frostbrunns badinrättning (badhus och ångpanna)

H. Udden mot Fornby

Tack till Länstyrelsen Dalarna för kartbilden.